NAJANIN KENNEL

NAJANIN Alaskan Malamute, Norway,
Phone: 938 61 224 og 918 92 398
hehauf@online.no

Litt om hvem vi er og hva vi står for, samt betydningsfulle hunder i vårt oppdrett:

Tilbakeblikk:

"Najanin - Kennel, Sledehund ble en livstil", sakset fra Polarposten nr. 4/94:

http://www.najanin.com/artikkel1.htmIt has been said, "A good Malamute is as broad between the ears as a good man is across the shoulders".

                                                                                          

Å ivareta rasens type og rasepreg er vel så viktig som å ha en rask og utholdende hund i sporet.
Vår utfordring er å avle hunder med begge disse kvaliteter,som gjør at den fortsatt kan beholde sin status som familie og brukshund. 


Ønskes en virkelig rask hund, anbefaler vi Alaska Husky.

Våre hunder er basert på gamle amerikanske linjer.

”We look in the past to see the future!

Primært avler vi hunder til eget bruk, men har leilighetsvis også valper for salg. Hunder fra vårt oppdrett har i årenes løp blitt eksportert til Sverige, Finnland, Danmark, Belgia, USA, Italia og Sveits.

Kennelen har kjørt med de fleste sledehundraser og langt på vei de fleste løpstyper. Eksempelvis: Seppalaløpet, Polarhundløpet, Gausdal Maraton, Liomseterløpet, div. klubbløp, Femundløpet og Finnmarksløpet. Det er ikke mange malamuter som har fullført Finnmarksløpet. Noen av de få som har det, var i vårt eie. Hundene våre har ikke bare deltatt i disse løpene, men langt på vei plassert seg i toppen med blant annet totalseiere uansett klasse i flere av dem. Våre malamuter har mange ganger bevist at de har kapasitet til å gå på spann med andre raser og selvsagt også på "rene" spann. Mange av dagens "yngre" oppdrettere nyter nå godt av hundemarteriale der hunder fra vårt oppdrett/og/eller eie ligger bak.

Ӂ avle friske hunder med rasetypisk konstruksjon, som kan leve et langt og lykkelig liv

til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet”.

                                                                                         
For å komme dit og med erfaringsbasert kunnskap over flere tiår,  mener vi å ha bevist at avlshunder bør utprøves i hundespann for avlsmesig danne grunnlaget for å bli gode familiehunder. Våre valper fødes inne og lever sine første livsuker sammen med oss, før de flytter ut. 

Det er viktig å merke seg at Alaskan Malamute ikke er noen ekstremrase med enormt mosjonsbehov. Turer i skog og mark, samt det at du bruker tid på hunden - det er det viktige. 

Folk med "Najanin" hunder er som oftest familier som liker å ferdes i skog og på fjellet.

Rett å slett hyggelig positive folk som ønsker seg en hund til nytte og glede.

Malamuten trenger også bruke hode og er en glad og lettlært hund om den får denne muligheten.                                                                                                                    


Vi har også bidratt med et betydelig importinnslag: http://www.najanin.com/importer.htm

Kennelen har startet opp flere av dagens oppdrettere. Vi er ikke lenger så aktive løps og showfronten, men Najanin Kennel er ikke noe "sledehundmuseum". For de som ønsker det, er det full oppfølging hele hundens liv ved kjøp av hund hos oss!


(Svein Tore Bøe med typisk Najanin spann).

Som nevnt over oppsumeringsvis, så ble Kennel Najanin ble stiftet 1967 og godkjent 1969.

Svein Tore startet med Grønlandshund og Schäferhund, jeg, Hege Hauff, entret kennelen på slutten av 70 tallet og sammen bygde vi opp kennelen.

Vi hadde begge fartstid fra hundekjørermiljøet. Hundekjøringen var på slutten av 70 og starten på 80 tallet preget av Siberian Husky og Grønlandshund. Kennelens første malamute på 70 tallet inngikk ikke i kennelens avlsopplegg, men første malamutekullet vårt, så dagens lys i 1984 og var basert på importer fra USA.

Najanin kennel har også importert gode avlshunder fra Canada, USA, Nederland, Danmark og Estland. En av kennelens mest kjente importer i oppbyggingen av den "norske stammen" er nok den Nederlanskfødte malamuten; NUCH DK CH KBHV-97 INT CH Zagoskin Maleygmyut's Kre Aklak «Boysen».

Det er vanskelig å trekk frem enkelthunder, men noen har hatt større betydning i «Najaninavlen» og nordisk AM avl en andre. Kort nevnes Int NS UCH Willy Wonka , NUCH Najanin's Nanacho , NUCH Najanin's Yukon Jack, N TCH N UCH Najanin's Eager Felix, Int N UCH Najanin's Country Muskie, Najanin's God Rush Sewalik. I Sverige finner en særlig Najanin's Atctic Star og Najanin's Mush bak linjer som har hevdet seg i langdistansesporten.

I nyere tid mener vi vår import Nordichlight's Kane (en av få hunder i norge med betydelig «Kotzebue» blod) har vært en viktig faktor i vårt avlsopplegg. Selv om han aldri ble noen «showponny»), var han en betydelig levrandør med tanke på «spisshundtype» og godt gemytt.

Også hannhunden Najanin's Snowrider Fimbul (4 generasjon Najanin) og Canada importen Akamute Over The Ocean «Sharky» har satt sitt preg på «Najanin typen». Samt Najanin's Kind Of Magic "Bruce" som også har satt poteavtrykk på løp og i avlen.

Også vår imort Cheya's Moon Walker og Cheya's Mother Eart Blues «Blues» har gitt sine bidrag på «Najaniner» av nyere dato.

Ikke minst er vi stolte over å ha oppdrettet beste norske malamutetispe på raseklubbens spesialutstilling i 2012 for Barbara Brooks, USA, kjent dommer, oppdretter og forfatter av boken «Alaskan Malamute Yesterday and Today». Der også 4 andre «najaniner» fikk CK.

Kennelen er stolt av sin helsestatestikk som kan følges på NKK sin dogweb.

Grunnlaget for kennelens resultater er vesentlig basert på samarbeid med oppdrettere verden over, samt Svein Tores betydelig erfaring som hundekjører over 50 år. Fordi kennelen, mye av tiden også har hatt Siberian Husky og Alaska Husky, har malamutene måttet forsvare sin plass på spannet. Svein Tore er en av de få som har kjørte med malamute for å konkurere på langdistanse og noen løp huskes bedre enn andre. Eks. seier i det første Polarhundløpet her til lands og kun slått av Alaska Husky spann i de andre han har deltatt i, med 4 plass som det dårligste. Og Polarhundløpet 3 spann klasse, nomestil med 3 malamuter på tiden 15.18.14, 195 km.

Nettopp på lange distanser har kennelen hatt stor tro på malamuter av god spisshundtype, med gode polare egenskaper. Også i 2014 beviste kennelens malamuter sin rett i sporet etter fullført Gausdal Maraton 208 km.

Starten av malamutehistorien vår er også fint skildret av Anne C. Modahl i denne artikkelen. Selv er hun også oppdretter av Malamute under kennelnavnet "Watzikima" og hennes stamtispe var INt CH Taira, en søster av CH Willy Wonka. 

(Nevnes også at vi er stolte av vårt Siberian og Alaska Husky oppdrett som også har gjort det bra i sporet).


English:

"We look to the past two see into the future!

Hege Hauff

Me and my husband Svein Tore Bøe live in the province Hedemarken situated in the South Eastern part of Norway. 

Kennel  Najanin was founded 1967 by Svein Tore. Our kennel is a typical sled-dog kennel. We have always believed that a good sled-dog can also be a good looking show-dog. We strive to combine top working abilites with good temperament. In addition we also have in mind the breed-standards so that we can take care of the original malamute qualities. 

We have for numerous years been a member of several committees in the former Norwegian Polardog Club.There are several challenges in todays Malamute-breeding. In my opinion new Malamute-owners start their careers as breeders before they have acquired enough knowledge of the breed.  My hope is that senior breeders will keep up their good traditions as mentors for the new breeders.

Happy malamuting from Norway.
Hege

(Vegardfoto)

Najanin kennel competed with most sled dog breeds in mostly all race types. We can mention the Seppala race, Polarhundløpet, Gausdal Marathon, Liomseterløpet, several club races, Femundløpet and Finnmarksløpet. The malamutes were imported to Norway in the 1970’s. 

Our first Alaskan malamutes were purchased in 1977.

Our goal has always been: "To breed healthy dogs with correct type that can live a long and happy life for the benefit of themselves, their owners and society". To achieve this goal, we have used experience-based knowledge over several decades. We believe that the best method to find good breeding-stock dogs  is to train them in a team of dogs. Dogs that function well in  sled dog-team also prove to be good family dogs. If our malamutes can work in different places  in the dog team, next to dogs of the same and the opposite gender, we have found the dog that come up to standard.

We have preserved several original blood lines and also bred a number of top winning dogs: http://www.najanin.com/champions.htm

We have also contributed to expand the gene pool: http://www.najanin.com/importer.htm

Several of the present breeders started with dogs from kennel Najanin. We are no longer as active mushers as 30 years ago, but nearly every winter,  we start up new puppy buyers. For those interested, we offer follow-up throughout the dog's life. We also arrange get-togethers in collaboration with other breeder colleagues. Our puppy buyers are primarily families who love outdoor activities. The dogs are sled-dogs in winter  and pack-dogs in summer time. 

The average Najanin-puppy buyer is a nice and positive person who wants a dog for pleasure and use. 


 

(Vegardfoto)